Autobiography of Antje Johanna Noot-Ylst

Front cover of Het Leven Is Als een Lapjesdeken door Anje Johanna Noot-Ylst

Het Leven Is
Als een Lapjesdeken
- Mijn Verhaal


door
Antje Johanna Noot-YlstReleased in May 2015 Het Leven Is Als een Lapjesdeken is available
for purchase in softcover on
Amazon.com.


Het verslag van het leven van Antje Johanna Noot-Ylst, geboren 20 September 1924. Ze schrijft over haar leven toen ze een jong meisje was, de geschiedenissen van haar ouders in Amsterdam, en haar belevenissen gedurende de tweede wereld oorlog. Ze trouwde met Arie Noot op 28 September 1946 in Amsterdam. Ze hadden samen negen kinderen. Als de vrouw van een officier der Mariniers woonde ze in Indonesie, Nieuw Guinea en kwam uiteindelijk in Amerika terecht, waar ze stierf op 22 oktober 2012.

Het Leven Is Als een Lapjesdeken is published in Dutch.
Following is a translation into English of the title and description.

Life Is Like a Patch Quilt: My Story

Life record of Antje Johanna Noot-Ylst, born 20 September 1924. She writes about her life when she was a young girl, the histories of her parents in Amsterdam, and her experiences during the Second World War. She married Arie Noot on September 28, 1946, in Amsterdam. They had nine children together. As the wife of a Marine officer, she lived in Indonesia, New Guinea and eventually ended up in America, where she died on October 22, 2012.

Shoppe Foreman is the business website for Shoppe Foreman Publishing operated by Larry Foreman.
You may contact us by e-mail at LForeman5@cox.net  or by phone at 405- 509-1612.
Revised March 2021.